Kommune

Kommuner

Et forløb i Resonanshuset hjælper borgeren til at finde sine sociale og menneskelige kompetencer. Det skaber et fundament for højere livskvalitet, der engagerer borgeren til en udvikling mod selvforsørgelse.

Forløbet tilrettelægges mellem borger, sagsbehandler og vores psykologer, så den enkelte borger får det bedst mulige forløb, der tager hensyn til den særlige situation, behov og udfordringer.

Vi tilbyder flere beskæftigelsesrettede forløb.

Jobklub:

4-13 ugers forløb: Her støttes borgerne i at formulerer egne styrker og resourcer og præsentere sig selv på arbejdsmarkedet. I processen laves der et skarpt CV og borgeren klædes på til aktiv jobsøgning.

Erhvervs Afklaringsforløb:

Målrettet vejledning til jobsøgende i hyggelige rammer, hvor borgeren bliver ekspert i sin egen jobsøgningsprocess.

Vi tilbyder individuel erhvervsvejledning med skarpt CV, telemanuscript, samtaletræning, støtte til at kontakte virksomheder samt etablering og opfølgning af praktikforløb.

Beskæftigelsesrettet forløb med sundhedsrettet fokus:

Enkeltsporet forløb:

Jobrettet forløb med psykolog, coach eller kropsterapeut.

Flersporet forløb:

Individuelt tilrettelagt forløb med fokus på at overkomme alvorlige hindringer for arbejdsevnen.

 

Sammensætning af følgende tilbud: Ugentlige individuelle samtaler, individuel afspænding, gruppesamtaler, yoga og mindfulness, træning og dybdeafspænding, kostvejledning og livsstil og cafe.

Kontakt os i dag og få mere at vide om hvordan vi kan hjælpe jeres borgere effektivt gennem det der står i vejen for et liv i arbejde.

Flersporet forløb:

Alle husets ressourcer bringes i spil.

Når borgerne starter i et flersporet forløb, sættes der ind med en bred vifte af tiltag, som skal løfte borgernes situation fysisk, mentalt og socialt. I dialog med sagsbehandleren sammensætter vores team et individuelt tilpasset forløb, hvor kernen er ugentlige samtaler med en af vores psykologer/terapeuter og afspænding hos en psykomotorisk terapeut. I takt med borgerens behov og kapacitet tilkobles flere af vores nedenstående beskrevne tilbud, der styrker sociale kompetencer og netværk. Forløbet inkluderer ofte etablering af praktik og uddannelsesforløb, som en del af processen. Praktik giver mulighed at arbejde med konkrete problematikker og at undersøge borgerens egne evner. Forløbet kan også tjene til afklaring og støtte til borgerens indstilling til vurdering I rehabiliteringsteamet.

En ugentlig individuel samtale med psykolog eller ugentlig individuel afspænding hos en psykomotorisk terapeut.

Forløbet kan være rettet mod borgere, der har problemer, der endnu ikke er klar til et fuldt forløb. Her handler det om at udvikle tillid til det enkelte menneske og åbne for en positiv relation. Forløbet vil også have et fokus på at vejlede og støtte borgeren til beskæftigelse. Forløbet indeholder en ugentlig samtale eller kropsterapi.

Husets ressourcer

Med fokus på at genfinde, en borgers ressourcer og funktionsevner er psyko-logsamtalerne et rum, hvor vi prioriterer gennemsigtighed, nysgerrighed.

Vi møder borgeren i øjenhøjde og stå ved at borgeren er ekspert i eget liv. Sammen finder vi frem til hvad, der vil være hjælpsomt, og hvordan vi derfra kan gøre det bedre. Psykologsamtalerne stiller skarpt på at definere det, der begrænser borgeren og finde veje til at genvinde følelsen af at være velfungerende og have mod på tilværelsen.

En psykomotorisk terapeut hjælper med at skabe ro i krop og sind.

Ved hjælp af nænsomme teknikker kan man afhjælpe psykisk stress og press, som ofte viser sig i nervesystemet og kroppen. Formålet er, at øge evnen til at sætte grænser og skabe en opmærksomhed på hvad der rører sig i kroppen og i sindet. Gennem en proces, hvor man bliver bedre til at lytte til kroppen, kan man opnå højere livskvalitet og balance. Den individuelle afspænding er en vigtig del, at forløbet for mange, og kombinationen af afspænding og psykologsamtaler er meget gavnlige for den individuelle borger.

I gruppen er der fokus på værdighed og respekt for den enkeltes virkelighed og historie.

Gruppesamtaler foregår i en lille gruppe med en psykolog og en psykomotorisk terapeut, oftest er det de samme som borgeren møder i individuelle samtaler og afspænding. Gruppen er et fortroligt rum, hvor kan man blive klogere på sig selv og skabe udvikling. I omsorg og venlighed, kan man arbejde med at sætte grænser for at navigere i den verden vi lever i. På den måde bliver det lettere at handle på en ny måde i familien, med venner, eller på en arbejdsplads.

Yoga og mindfulness handler om at kunne være med de følelser, tanker og betingelser man har.

Når man bedre kan rumme sin livssituation, kan der nemmere dannes grobund for forandring. Med afsæt i yogaøvelser, åndedrætsteknikker og mindfulness, vil bor-gerne blive bedre til at acceptere sine livsbetingelser, for derigennem at bevæge sig i retning af livskvalitet og fornyet styring af eget liv. Der er grundig og tydelig vejledning, så teknikkerne kan tages med videre i hverdagslivet.

Træningen hjælper til at komme i gang med at bruge kroppen, og fokuserer på både fysisk og psykisk sundhed.

Træningen tilpasses deltagerne, og de behov den enkelte kommer med. Gennem træningen udvikler man både sine kropslige og psykiske ressourcer, for at opnå mere overskud i sit liv.